BANAN

Banan sträcker sig över Billingens vackra terräng och kommer att gå på flacka delar på en bana som är ca. 1,5 km.

Banan är uppmärkt med skyltar och snitslar.

Varje person i laget ska ta sig 2 varv.

Start, mål samt växling hittar ni på isbanan i anslutning till Billingecenter.

Karta över banan:

En löparfest på natursköna Billingen